Beskrivning

Baltisk Bärnsten hängsmycke – Kors 5

Sterling silverhänge med Baltiskt Bärnstenskors, 2,5 cm långt inklusive hängöglan och 1,4 cm brett, likadant på båda sidor.