Beskrivning

Aluminium halsband kedja, Guld – Färgmix/Curb

Aluminium halsband kedja med olika färger, 42 cm långt med förlängning till 49 cm och ca 1,5 cm brett som mest.