Beskrivning

Baltisk Bärnsten hängsmycke – Kors 3

Sterling silverhänge med Baltiskt Bärnstenskors, 3 cm långt inklusive hängöglan och 1,3 cm brett som bredast, likadant på båda sidor.