Beskrivning

Baltisk Bärnsten hängsmycke – Hjärta 7

Sterling silverhänge med Baltiskt Bärnstenshjärta, 2 cm långt inklusive hängöglan och 1,4 cm brett som bredast, likadant på båda sidor.