Beskrivning

Baltisk Bärnsten hängsmycke – Hjärta 6

Sterling silverhänge med Baltiskt Bärnstenshjärta, 2,1 cm långt inklusive hängöglan och 1,4 cm brett som bredast, likadant på båda sidor.